Јавне набавке

zgradaIAN

Радно време архива од 07.30 - 15.30 сваког радног дана


 

Директор:

Снежана Радовић, дипломирани библиотекар и компаративиста

direktor@arhivnis.rs

Тел: 018 / 515-608

 


 

Служба надзора, сређивања и обраде архивске грађе

 

Руководилац Службе надзора, сређивања и обраде архивске грађе:

Љиљана Ђуровић, дипл. правник - архивски саветник

sluzbasredjivanja@arhivnis.rs

Тел: 018 / 515-609

 

Архивиста на пословима заштите архивске грађе ван архива:

Невена Карабашевић, дипл. економиста - архивски саветник

spsl@arhivnis.rs

Тел: 018 / 515-609

 

Архивисти на пословима сређивања архивске грађе:

Ивана Јовановић, дипл. социолог - архивски саветник
Натали Величковић, дипл. биолог - архивски саветник
Бобан Јанковић, проф. историје - виши архивиста
Наташа Раденковић, проф. историје - архивиста
Никола Арсић, проф. историје - архивиста
Душан Андрејевић, проф. историје - архивиста

 


 

Служба техничке заштите, коришћења и презентовања архивске грађе

 

Руководилац Службе техничке заштите, коришћења и презентовања архивске грађе:

Невенка Вучковић, дипл. инжењер заштите на раду - архивски саветник

depo@arhivnis.rs

Тел: 018 / 515-609

 

Архивиста на пословима коришћења и презентовања архивске грађе:

Миљана Ђорђевић, дипл. филолог за српскохрватски језик и југословенске књижевности - архивски саветник

biblioteka@arhivnis.rs

Тел: 018 / 515-609

 

Архивски помоћник у депоу:

Зоран Мајцен, архивски помоћник

 

Архивиста у депоу:

Милутин Милтојевић, мастер историчар - архивиста

 

Архивски помоћник на пословима техничке заштите архивске грађе:

Горан Петковић, архивски помоћник

 

Техничар одржавања информационих система и технологија:

Братислав Сретић, архивски помоћник прве врсте

 


 

 

Служба правних, финансијских и општих послова

 

Пословни секретар:

Марина Ранковић, економиста

Тел: 018 / 515-609

poslovnisekretar@arhivnis.rs

 

Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник:

Данијела Анђелковић, економиста

racunovodstvo@arhivnis.rs

Тел: 018 / 515-609

 

Чувар:

Саша Стојиљковић

 

Радник на одржавању хигијене:

Славица Поповић

 

* Архив